S56ECR - JN65VO ::: ISSN 1581-2626

Miha Crnič - V 70-ih letih je aktivno deloval v Zvezi mladine Slovenije, kjer je skrbel za informiranje javnosti. Že v tistih letih je pisal za časopis TV 15, Primorske novice in kasneje, ko se je zaposlil na Tomosovem inštitutu, še za delavski časopis TOMOS Koper. To so bila leta klasične fotografije, ko je bilo na razvito fotografijo potrebno čakati tudi teden dni. Na srečo takrat časopisi niso bili dnevniki.

V državni upravi, kjer je delal kasneje, ni bilo veliko časa za pisano besedo in fotografijo. Kljub temu mu novinarska žilica ni dala miru, tako da je leta 2000 ustanovil spletni portal slovensko-morje.net, kjer je aktivno spremljal dogajanja na morju. Takrat je ponovno začel fotografirati in pisati za Slovenske novice, Primorske novice, Delo in navtične revije v Sloveniji in tujini, da različnih spletnih strani niti ne omenjamo. S fotografijo je prisoten v različnih lokalnih časopisih v koprski občini. S svojim tretjim očesom spremlja različna društva, glasbene skupine in dogajanja v celotni Istri, saj je mnenja, da različni dogodki ne smejo iti v pozabo.

Novičarski portal slovensko-morje.net je zaradi objektivnih razlogov v letu 2016 prenehal delovati. Sedaj služi le kot povezava na foto albume različnih dogodkov širom Slovenije.

Radioamaterstvo: QRZ.COM